Klachtenregeling

Klacht MAS

Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u niet tevreden, vertel het ons. De Maatschappij voor Assurantie en Service is een handelsnaam van Goudse Levensverzekeringen NV en hecht veel waarde aan een juiste klachtafhandeling. Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht telefonisch, schriftelijk of via e-mail bij ons indienen. Vaak kan dat bij de betreffende afdeling. Heeft u daarvan de gegevens niet? Dan kunt u ook bellen naar ons algemene nummer (0182) 544 544, mailen naar ons algemene adres info@goudse.com of een brief sturen naar:
De Goudse
Postbus 9
2800 MA Gouda

Wanneer hoort u van ons?

Als het mogelijk is, lossen wij uw klacht meteen voor u op. Als dat niet direct kan, ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarin leest u wanneer we uw klacht hebben ontvangen, wie uw klacht behandelt en wanneer u uiterlijk onze reactie kunt verwachten.

Wat als u niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent over onze behandeling van uw klacht dan kunt u een brief sturen naar de directie of naar de Klachtencommissie van De Goudse.

Als u niet tevreden bent over de reactie van de Klachtencommissie (of het standpunt van de directie), dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 355 22 48

U kunt uw klacht desgewenst ook in België voorleggen bij de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA)
Dienst vragen en klachten aangaande verzekeringen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

De Goudse hecht veel waarde aan uitspraken van het KiFiD. Kijk voor meer informatie op kifid.nl. Als u geen gebruik wilt maken van onze klachtenprocedure of als u niet tevreden bent over de behandeling of de uitkomst daarvan, kunt u het geschil ook aan een rechter voorleggen.