Fraudebeleid

Fraude MAS

De Maatschappij voor Assurantie en Service is een handelsnaam van Goudse Levensverzekeringen NV

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door schade te vergoeden als die gedekt is. Of door u een pensioenuitkering uit te betalen waarvoor u premie heeft betaald. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u op tijd uw premie betaalt en ons altijd correct informeert.

Fraude kost eerlijke verzekerden geld

Soms komt het voor dat iemand ons bewust onjuist informeert. Bijvoorbeeld door onjuiste informatie te geven over de oorzaak van een schade. Of door schade groter voor te doen dan die eigenlijk is. Of door een bedrag op een bon of rekening te veranderen. Dan kan ertoe leiden dat wij een onterechte uitkering doen of te veel uitbetalen. En dat is niet alleen vervelend voor ons maar ook voor alle eerlijke verzekerden. Onze uitkeringen worden immers uiteindelijk betaald door de premies die wij van al onze verzekerden ontvangen. Hoe meer wij moeten uitbetalen, hoe hoger de premie uiteindelijk wordt. En daar is niemand bij gebaat.

Actief bestrijdingsbeleid

Daarom heeft De Goudse een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Wij bekijken alle schadeclaims en andere documenten heel goed voordat wij uitkeren. En wij maken ook gebruik van de ervaringen van andere verzekeraars.

Maatregelen

Als wij constateren dat iemand fraude heeft gepleegd, nemen wij maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

  • Wij doen aangifte bij de politie
  • Wij brengen andere verzekeraars op de hoogte
  • Er wordt geen schade vergoed, ook niet als een deel van de claim wel terecht was
  • De verzekering wordt met onmiddellijke ingang opgezegd, zonder teruggave van premie
  • Ook de andere verzekeringen bij ons worden opgezegd, zonder teruggave van premie

Wilt u fraude melden?

Heeft u ontdekt dat iemand fraude heeft gepleegd en wilt u dit melden? Neem dan contact op met ons team Speciale Zaken op telefoonnummer (0182) 544 858. U kunt ook een e-mail sturen naar specialezaken@goudse.com. Wilt u anoniem informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000.