Aktief Sparen & Aktief Beleggen

Fondsinformatie

Fondsinformatie

Heeft u een Aktief Sparen/Beleggen product, dan heeft u gekozen uit een aantal fondsen. Ieder fonds heeft zijn specifieke risico- en rendementsprofiel. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger het risico. Om een snelle vergelijking te maken tussen de verschillende fondsen, kunt u de fondsbeschrijving inzien. Wilt u weten of de fondsen waarin u belegt nog wel passen bij de mate van risico dat u wilt lopen en het rendement waar u naar streeft, neem dan contact op met uw adviseur. Zo nodig kunt u in overleg met uw adviseur de verdeling over de fondsen aanpassen. Eenmaal per jaar mag u gratis de verdeling over de fondsen aanpassen.
Fondsinformatie-Aktief-Sparen

 

*Essentiële Beleggersinformatie

Wilt u snel en gemakkelijk een indruk krijgen van een fonds, klik dan op de fondsbeschrijving. Wilt u meer achtergrondinformatie over het fonds, klik dan op de betreffende factsheet. Voor het historische rendement van 3 van de 5 fondsen bekijkt u deze in de tabel. Wilt u uitgebreide informatie over juridische en fiscale aspecten en het beleggingsbeleid van de verschillende fondsen, klik dan naar het prospectus. Wilt u informatie over de ontwikkelingen binnen het fonds over het vorige jaar, kijk dan in het jaarverslag. Voor informatie over de actuele koersen van de verschillende fondsen, kijkt u naar de actuele koersen.